Parcs i jardins

parcs i jardins manteniment viladecans
La natura, part imprescindible del paisatge urbà

Viladecans respira natura també dins el nucli urbà. Als nostres carrers, parcs i places, així com als equipaments municipals, tenim més de 19.000 arbres i nombroses zones de gespa, moltes amb plantes i arbustos.

Des de l’Ajuntament, a través del servei de Parcs i Jardins, ens encarreguem de cuidar i mantenir tots aquests espais que donen forma al paisatge urbà, així com les superfícies de sauló i les fonts que es poden trobar també en parcs i places.

Entre les feines municipals n’hi ha algunes de manteniment preventiu i periòdic, mentre que d’altres s’han de fer de manera correctiva, per fer front a l’impacte d’accions incíviques.

Quines tasques fem per mantenir verda la ciutat?

Reg, eliminació de males herbes, sega (de 2 a 4 vegades al mes segons l’època de l’any), retall de vores per no envair altres espais (4 vegades l’any), aireig i adobament dels terrenys, tractaments fitosanitaris per a prevenir o actuar davant plagues, introducció d’espècies amb menys necessitats de reg quan cal renovar-les.

Reg, adobament, eliminació de flors passades, retalls de vivaces, renovació d’espècies que han complert el cicle òptim.

Reg, podes i retalls de vores (respectant la forma genuïna de les plantes), eliminació de males herbes, adobament (dos cops l’any), tractaments fitosanitaris, reposició d’arbustatge mort.

Poda, restauració i sanejament (de manera periòdica i també en casos excepcionals per condicions atmosfèriques), manteniment i desbrossat d’escocells (4 vegades l’any), reg (de manera especial entre el maig i el setembre, els mesos amb climatologia més seca), tractaments fitosanitaris (alguns de caràcter preventiu cada any per a determinades espècies i d’altres de manera reactiva), adobaments, manteniment i conservació de tutors, protectors i reixes metàl·liques dels escocells, assegurament d’arbres accidentats o deteriorats que es poden mantenir, retirada d’unitats per motius de seguretat i reposició d’arbres morts.

Neteja i desinfecció d’instal·lacions (inclosa anàlisi anual per a prevenir la legionel·la) i reparació d’elements malmesos.

La presència d’arbres a la ciutat és positiva per a casa teva, ja que la protegeixen de temperatures extremes

El fullatge dels arbres davant les finestres redueix el soroll de l’exterior dins l’habitatge i, per tant, redueix l’estrès

L’aire que respires té millors condicions si la ciutat està plena d’arbres de bona grandària

Els arbres ajuden a mitigar el canvi climàtic, absorbint CO2 i alliberant oxigen

Un manteniment sostenible ambientalment

Viladecans és un municipi compromès amb la sostenibilitat ambiental i per això, ja fa anys, va impulsar un ús racional de l’aigua per al reg, tot creant una xarxa pròpia on poder distribuir l’aigua no potable que com a ciutat podem consumir. Aquesta aigua es fa servir en neteja viària, tractaments fitosanitaris i, sobretot, en el reg de les zones verdes i l’arbrat viari, convenientment tractada per complir amb els estàndards sanitaris. Fins al moment hem aconseguit que es reguin el 60 % del total de les zones verdes amb aigua no potable.

Per a la introducció de nous arbres es té molt en compte l’evolució del clima provocada pel canvi climàtic. Moltes espècies tenen una esperança de vida de més de mig segle i se seleccionen pensant en aquelles que s’adaptaran millor als episodis climàtics: onades de calor a l’estiu, fortes ventades i pluges torrencials a la primavera o hiverns amb escasses gelades. Per això, s’aprofiten més espècies que venen de llocs subtropicals i càlids i s’eviten aquelles que pateixen pels estius secs, els llargs períodes sense pluja i fins i tot per l’absència de dies de fred. Així, mantenim un model de reg sostenible.

Els tractaments fitosanitaris són la darrera mesura per a acabar amb les plagues quan ja no és possible emprendre altres accions davant l’atac d’insectes, les malalties o el creixement de les males herbes. I és que es fa una lluita integrada, que comença des del moment de l’elecció de l’espècie, perquè hi sigui poc propensa, i continua amb l’evitació de circumstàncies que provoquen les plagues o la promoció d’una biodiversitat animal que ajudi a evitar-les. En prevenir la necessitat de tractaments fitosanitaris contribuïm a fer que l’aire estigui més net.

Darrerament també s’han restringit els tractaments basats en glifosat per a acabar amb les males herbes (aplicant-lo sempre diluït en aigua i sobre la mateixa planta, no ruixat, i evitant-lo en superfícies que estiguin en contacte directe amb la gent). A més, hi ha un compromís de l’Ajuntament per a substituir-lo progressivament, en la mesura del possible, per altres opcions.

I tu, què pots fer per contribuir a una ciutat més verda?

Les accions d’incivisme i vandalisme costen molts diners a tots els viladecanencs cada any. La trencadissa d’elements de jardineria, de reg o de mobiliari urbà a les zones verdes, les restes de vidres o residus al terra per no fer ús de les papereres, les zones d’arbustatge o gespa fetes malbé per l’accés de persones o vehicles no permesos o el bany de persones o animals en estanys on està prohibit no contribueixen a tenir una ciutat més verda. Posa-hi de la teva part i adopta el civisme!

Si fas ús de les papereres, no trepitges les zones verdes, reculls les caques del gos, no accedeixes amb vehicles a les gespes i no et banyes als estanys ens ajudes que el manteniment sigui menor.

Comparteix
Opina