Cultura emprenedora a primària

cultura emprenedora escola escuela emprender cooperativas viladecans bordas maria vasco vender puesto sant isidre
Pioners en el foment de l’emprenedoria a l’escola

A Viladecans vam ser dels primers municipis de Catalunya a posar en marxa la iniciativa Cultura Emprenedora a l’Escola, el curs 2012-2013, per a fomentar l’esperit emprenedor dels nens i nenes. Des de llavors s’ha anat ampliant el projecte i actualment hi participa l’alumnat de 5è de primària de les escoles Montserratina, Can Palmer, Enxaneta, El Garrofer, Col·legi Teide i de l'escola Dr. Trueta. 

El projecte consisteix a crear una cooperativa per cada classe. Els nens i nenes tenen tot el curs escolar per a constituir-la, escollir el producte que hi comercialitzaran, dissenyar la imatge corporativa, fer-ne difusió i comunicació, produir el producte i vendre’l durant la Mostra d’Entitats de Viladecans al mes de maig. A més, els beneficis els destinen a un projecte d’interès social i després avaluen la feina feta.

Què s’aprèn fomentant la cultura emprenedora?

El projecte facilita l’adquisició de competències bàsiques:

  • Autonomia i iniciativa personal (esperit emprenedor)

  • Aprendre a aprendre

  • Competència lingüística

  • Competència matemàtica

  • Tractament de la informació i competència digital

  • Competència cultural i artística

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

  • Coneixements, destreses i actituds

Arrelament amb la ciutat

El projecte també fomenta que l’alumnat mantingui el contacte amb les entitats i les empreses del territori, ja que els beneficis es cedeixen a un projecte social. A més, s’ha creat la figura de l’apadrinament de la cooperativa, perquè disposin d’un padrí que els aporti coneixements d’iniciatives empresarials reals.

Comparteix
Opina