Publicacions

Des de mitjan dècada dels anys 1980, l’Arxiu Municipal i, més recentment, el Museu de Viladecans han editat un bon nombre de publicacions. En destaquen els catàlegs d’exposicions fotogràfiques, manuals o monografies sobre la història local, sobre la història d’entitats de la ciutat, audiovisuals sobre el patrimoni cultural o facsímils i làmines de documents.

Viladecans, un segle d’esports. Els àlbums digitals de l’AMVA (3)

gener, 2016

Autors: Calderé, Xavier; González, Àngels, i Luengo, Manuel [coord.]
Edita: Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal – Ajuntament i Fundació Ciutat de Viladecans