Centres i equipaments d’atenció social

serveis socials municipals viladecans servicios sociales ayuda necesidad
els serveis socials, al teu abast

A Viladecans no deixem soles les persones que ho passeu malament. La ciutat disposa de cinc equipaments d’atenció social, cadascun d’ells més centrat en un tipus de problemàtica diferent, amb professionals de l’atenció social que us ajuden a trobar una sortida a les situacions complicades.

Es tracta de quatre centres de serveis socials —els anomenats Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)— centrats en problemàtiques derivades de la desocupació, les malalties mentals, la manca d’autonomia personal i la violència familiar, així com un servei específic d’atenció social sobre habitatge a l’Oficina Local d’Habitatge.

La semiespecialització de cada EBAS no implica que no se us tracti d’una forma integral, sinó que es parteix de la problemàtica principal per a anar treballant després les secundàries, sempre de manera individualitzada i amb un professional referent que us atén i us acompanya valorant i cercant solucions a les dificultats de manera global i us deriva, si cal, a altres serveis.

Tasques que es realitzen als equips d’atenció social
  • Atenció a les persones amb problemes o necessitats socials, especialment a aquelles que necessiten ajuda i suport per fer front a situacions de necessitat personal i familiar. 

  • Informació sobre els recursos i serveis existents per a donar resposta a cada situació, com ara l’atenció als infants, la formació, la inserció laboral, els conflictes familiars, els ajuts econòmics, l’atenció a la gent gran i a les persones amb dependència, les discapacitats, les situacions de soledat, la tramitació de les pensions, etc.

  • Vies de solució al problema presentat

  • Derivació dels casos als serveis especialitzats si la situació ho requereix

Comparteix
Opina