Infraccions i denúncies

Sabies que les infraccions relacionades amb els animals de companyia poden ser sancionades i classificades en lleus, greus o molt greus? Per exemple, si no portes el teu gos lligat a la via pública o no està inscrit al cens es considera una infracció lleu, multada a partir de 100 euros, però si el teu gos es considera potencialment perillós, dur-lo deslligat o sense morrió es considera greu i pot ser sancionat amb 1.200 euros. Les infraccions molt greus es sancionen amb més de 2.000 euros, i en són una mostra abandonar animals en circumstàncies greus o organitzar baralles d’animals.

Pots trobar les ordenances que regulen totes les infraccions en els enllaços següents.

Comparteix
Opina