En què consisteix

Viladecans, per l’èxit educatiu

A Viladecans ens preocupa que els nois i noies estiguin al millor preparats possible per al futur, i tenim una proposta per a fer-ho realitat: el Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu a Viladecans. El vam posar en marxa el curs 2014-2015 amb iniciatives i projectes a mida de les necessitats dels centres educatius.

Els objectius del Pla són:

  • Seguir millorant les taxes d’èxit escolar. L’any 2013 el 87 % dels alumnes de 4t d’ESO van superar la prova de competències, una xifra superior a la mitjana catalana, que va ser del 82 %. Hem de seguir així!
  • Assegurar i ampliar la igualtat d’oportunitats educatives, sense discriminacions dins ni fora del sistema escolar al llarg de tota la vida. Volem que tothom tingui èxit!

  • Fomentar la innovació educativa. És el futur!

  • Aconseguir més col·laboració entre els protagonistes (famílies, centres educatius, associacions, entitats i empreses). A Viladecans, tothom educa!

Departament d’Educació

Torre del Baró. Carrer d'Àngel Guimerà, 2

08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 16.30 a 18.30 h
Telèfon: 
936 351 802
Comparteix
Opina