Publicacions estadístiques

Població i habitatges per ABS

Població i habitatges per ABS (Àrees Bàsiques de Salut)

juliol 2017

Mapa amb la distribució de les noves 3 Àrees Bàsiques de Salut de Viladecans, amb el nombre d'habitants i habitatges

Juny 2017

Població i habitatges per ABS

Població i habitatges per ABS (Àrees Bàsiques de Salut)

juliol 2017

Mapa amb la distribució de les noves 3 Àrees Bàsiques de Salut de Viladecans, amb el nombre d'habitants i habitatges

Juny 2017

llars_de_viladecans_2017

Llars de Viladecans any 2017

juliol 2017

Representació gràfica del nombre de llars, els seus components i persones que viuen soles

Dades de l'any 2017

Avanç estadístic 2017

maig 2017

Indicadors demogràfics provisionals a 1 de gener del 2017

estadistica informa viladecans

Estadística Informa

Nº 12 -
novembre 2016

Resum de dades destacades de l'Anuari Estadístic 2016

estadistica informa viladecans

Estadística Informa

Nº 11 -
març 2016

Resum de dades destacades de l'Anuari Estadístic 2015

estadistica informa viladecans

Estadística Informa

Nº 10 -
octubre 2015

Dades destacades del 3er trimestre del 2015

Estadística Informa

Nº 9 -
juliol 2015

Dades destacades del 2on trimestre del 2015

estadistica informa viladecans

Estadística Informa

Nº 8 -
gener 2015

Dades destacades del quart trimestre de l'any 2014

estadistica informa viladecans

Estadística Informa

Nº 7 -
novembre 2014

Dades destacades del tercer trimestre del 2014